Όροι Χρήσης

Το theodoroushoes.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της εταιρείας ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ, με έδρα Πατησίων 18, Αθήνα - Ελλάδα. 
Προτού περιηγηθείτε περαιτέρω στην ιστοσελίδα μας ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτής, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ, το οποίο βρίσκεται στην διεύθυνση www.theodoroushoes.gr. Επίσης καλείστε να διαβάσετε τις χρήσιμες πληροφορίες γύρω από τα προιόντα μας και την χρήση τους, οι οποίες είναι αναρτημένες στο αντίστοιχο τμήμα του ιστότοπου – για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις γύρω από τα προιόντα μας είμαστε στην διάθεση σας είτε τηλεφωνικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας επικοινωνίας του ιστότοπου.
Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις διότι η χρήση της ιστοσελίδας www.theodoroushoes.gr για την πραγματοποίηση αγορών συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. ΌΡΟΙ ΤΗΣ ΣYΜΒΑΣΗΣ

Η ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. 
Η ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα www.theodoroushoes.gr.

2. ΠΑΡΕΧOΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.theodoroushoes.gr του ηλεκτρονικού της καταστήματος τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της προιόντων, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Οι φωτογραφίες των προβαλλόμενων προιόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.theodoroushoes.grέχουν παρθεί με γνώμονα την πιστή απεικόνιση των προιόντων, τυχόν διαφορές των φωτογραφιών με την πραγματικότητα ενδέχεται να οφείλονται σε ιδιαιτερότητα των ρυθμίσεων του εποπτικού μέσου του χρήστη και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9. Υπαναχώρηση / Επιστροφή - Αλλαγή Προϊόντων).
Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ δεν παρέχει εγγύηση για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα www.theodoroushoes.gr, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.theodoroushoes.gr παρέχει το περιεχόμενο (όπως πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Οι φωτογραφίες των προβαλλόμενων προιόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.theodoroushoes.gr έχουν παρθεί με γνώμονα την πιστή απεικόνιση των προιόντων, τυχόν διαφορές των φωτογραφιών με την πραγματικότητα ενδέχεται να οφείλονται σε ιδιαιτερότητα των ρυθμίσεων του εποπτικού μέσου του χρήστη και δεν οφειλεται σε υπαιτιότητα της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα www.theodoroushoes.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα στην διεύθυνση www.theodoroushoes.gr είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ και του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.theodoroushoes.gr. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τρίτα μέρη συμβεβλημένα με την ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ καθώς και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.theodoroushoes.gr του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.theodoroushoes.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων των πελατών της καθώς και των ηλεκτρονικών τους συναλλαγών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλεια τους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά  στοιχεία και τις συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (πχ ημερομηνία γέννησης).

ΚΑΝΕΝΑ στοιχείο της πιστωτικής κάρτας του πελάτη δεν καταχωρείται στην ιστοσελίδα www.theodoroushoes.gr. Για την ολοκλήρωση των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας:

  • Ο πελάτης μεταφέρεται και πληκτρολογεί τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας στο κρυπτογραφημένο περιβάλλον, με κρυπτογράφηση 256 bit, της Alpha Bank.
  • Η Alpha Bank επικοινωνεί με το δίκτυο της Visa, της MasterCard ή της AMEX (American Express) για να ελέγξει τόσο την κατάσταση της πιστωτικής κάρτας (πιστωτικό όριο, αν έχει δηλωθεί ως κλεμμένη), όσο και αν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας είναι εκείνα που της αντιστοιχούν (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, CV2) και αν συμμετέχει στο πρόγραμμα Verified by Visa , SecureCode by MasterCard ή American Express SafeKey.
  • Η Visa, η MasterCard ή η American Express προωθεί τα παραπάνω στοιχεία στην εκδότρια Τράπεζα της κάρτας του πελάτη. Εκείνη επιβεβαιώνει τα παραπάνω στοιχεία ως αληθή στέλνοντας μήνυμα επικύρωσης στην Alpha Βank.
  • Εάν η κάρτα υποστηρίζει το πρωτόκολλο 3D Secure, τότε θα εμφανιστεί στον κάτοχο η αντίστοιχη φόρμα συμπλήρωσης κωδικού από την εκδότρια Τράπεζα.
  • Η φόρμα θα περιέχει το κείμενο που είχε γράψει ο ίδιος ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας όταν ενέγραψε την κάρτα του στο πρόγραμμα Verified byVisa ή SecureCode by MasterCard επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το μήνυμα που εμφανίζεται στο pop-up παράθυρο προέρχεται από την πραγματική εκδότρια Τράπεζα. Άναλογα με την τράπεζα μπορεί να του ζητηθεί να εισάγει τον μυστικό κωδικό που γνωρίζει μόνο ο ίδιος και έχει στην κατοχή του αποκλειστικά για συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή να συμπληρώσει κάποιον κωδικό μίας χρήσης (OTP) που θα έχει σταλεί στο κινητό του.
  • Ο κάτοχος πληκτρολογεί τον ζητούμενο κωδικό και ολοκληρώνει επιτυχώς την συναλλαγή.


7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου theodoroushoes.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 και 3471/2006 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για το λόγο αυτό, δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η καταχώρηση προσωπικών δεδομένα για την πλοήγηση στον ιστότοπο theodoroushoes.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο επισκέπτης προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά.

Εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα από τον ιστότοπο theodoroushoes.gr, για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μας μαζί του, αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να ζητηθεί από την πλευρά του η γνωστοποίηση σε εμάς των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των παραγγελιών μέσω του διαδικτυακού τόπου www.theodoroushoes.gr, για την επεξεργασία των εντολών των επισκεπτών και για την βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου του ιστοτόπου. Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες κατά την εγγραφή τους στον ιστότοπο www.theodoroushoes.gr έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, οι χρήστες συμφωνούν ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στο theodoroushoes.gr είναι πλήρη,ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι, εάν τυχόν αλλάξουν, θα ενημερώσουν σχετικά την ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους, αρκεί να στείλει το αίτημα του μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theodoroushoes.gr.

Τα εγγεγραμμένα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό το λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Ο διαδικτυακός τόπος theodoroushoes.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Με την εγγραφή του στον ιστότοπο theodoroushoes.gr ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν την καλύτερη λειτουργία της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ. Τα στοιχεία αυτά (στο βαθμό που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στον ιστότοπο theodoroushoes.gr, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν από την ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ τις ακόλουθες πληροφορίες : α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τυχόν αποδέκτες, γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων τους, ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο info@theodoroushoes.gr.

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του ιστότοπου theodoroushoes.gr συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

Η ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ υποχρεούται, εφόσον της ζητηθεί, να κοινοποιήσει τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Οι χρήστες έχουν, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

8. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ μπορείτε να βρείτε τα ίδια ακριβώς προϊόντα με αυτά του φυσικού καταστήματος της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ.
Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε εντάξει τα προϊόντα μας σε βασικές κατηγορίες. 
Έχετε την δυνατότητα αναζήτησης με βάση το Brand Name της κατασκευάστριας εταιρείας ή το όνομα του προιόντος ή την κατηγορία στην οποία εντάσσεται, που θα σας οδηγήσει κατ' ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.

Η ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 0030 210 3821789 ή να μας αποστείλετε email στο info@theodoroushoes.gr.

9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ τους μιας και τα είδη υπόδησης που παρέχει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να μην καλύψουν τις προσδοκίες σας εξαιτίας της μη φυσικής παρουσίας τους κατά την πραγματοποίηση της αγοράς.

Επιστροφή / Αλλαγή Μη Ελαττωματικών Προϊόντων
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν διαφέρει σε τίποτα από το φυσικό κατάστημα της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ, έτσι είτε η επιστροφή γίνεται λόγω αλλαγής μεγέθους, χρώματος είτε για οποιοδήποτε λόγο όπως για παράδειγμα επειδή δεν μείνατε ευχαριστημένοι από το προϊόν σας, παρέχεται η δυνατότητα της επιστροφής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής. 

Επιστροφή προϊόντος στο φυσικό κατάστημα.

Η επιστροφή του προιόντος είναι δυνατή με επιτόπου επίσκεψη στο κατάστημα μας στην Πατησίων 18, Αθήνα προσκομίζοντας όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (ΔΑ, Απ. Λιανικής).

Εάν το εμπόρευμα είναι διαθέσιμο άμεσα τότε ο πελάτης το παραλαμβάνει επιτόπου με την νέα απόδειξη ταμειακής. Σε διαφορετική περίπτωση ο πελάτης λαμβάνει Απόδειξη Επιστροφής και το αντίστοιχο πιστωτικό κουπόνι ισχύος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του και ίδιας αξίας με το προς επιστροφή προιόν, για μελλοντική αγορά από το κατάστημα μας στην οδό Πατησίων 18, Αθήνα ή από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση επίσκεψης του πελάτη από το φυσικό μας κατάστημα εντός 6 μηνών για την εξαργύρωση του πιστωτικού κουπονιού αλλαγής με την επιλογή νέου εμπορεύματος, ο πελάτης οφείλει να έχει μαζί του απαραιτήτως την Απόδειξη Επιστροφής και το πιστωτικό κουπόνι. Χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ η εξόφληση της οφειλής του καταστήματος με την επιλογή νέου εμπορεύματος.

 

Επιστροφή προϊόντος μέσω ταχυδρομείου.

Η επιστροφή του προιόντος είναι δυνατή με αποστολή του προϊόντος στο κατάστημα μας με χρέωση της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ – αφού προηγηθεί επικοινωνία τηλεφωνικά με το κατάστημα μας ή μέσω email στην διεύθυνση info@theodoroushoes.gr, με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (ΔΑ, Απ. Λιανικής). Εάν το εμπόρευμα που επιθυμεί ο πελάτης είναι διαθέσιμο άμεσα τότε αυτό αποστέλεται συνοδευόμενο από την αντίστοιχη επίσημη απόδειξη επιστροφής, την νέα απόδειξη ταμειακής μηχανής και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής του προϊόντος λόγω εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας αποστείλει Απόδειξη Επιστροφής και το αντίστοιχο πιστωτικό κουπόνι ισχύος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του και ίδιας αξίας με το προς επιστροφή προϊόν, για μελλοντική αγορά από το κατάστημα μας στην οδό Πατησίων 18 ή από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.  Όταν εντός του διαστήματος των 6 μηνών ο πελάτης επιλέξει κάποιο νέο προιόν μέσω του ηλεκρονικού μας καταστήματος, αυτό αποστέλεται συνοδευόμενο από νέα απόδειξη ταμειακής μηχανής και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής όπου μνημονεύεται η αντίστοιχη απόδειξη επιστροφής και το πιστωτικό κουπόνι που πλέον θεωρείται ως εξοφληθέν απο το κατάστημα μας. Εάν το νέο προιόν είναι ακριβότερο της απόδειξης επιστροφής τότε το πρόσθετο ποσό πληρώνεται είτε με αντικαταβολή κατά την παραλαβή του προϊόντος είτε με πιστωτική κάρτα μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.


Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 15 εργασίμων ημερών τότε η ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή για αντικατάσταση.

Σε περίπτωση αποστολής του προιόντος τονίζουμε ότι ημερομηνία επιστροφής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από το ταχυδρομείο στην απόδειξη παραλαβής, για τον έλεγχο του εμπροθέσμου. 
Σε κάθε περίπτωση τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (ΔΑ, Απ. Λιανικής). 

Επιγραμματικά η επιστροφή και αντικατάσταση ενός προϊόντος είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

▪ επικοινωνήστε εν πρώτης στο τηλέφωνο 0030 210 3821789 ή αποστείλετε emailστην διεύθυνση info@theodoroushoes.gr αιτιολογώντας τον λόγο της επιστροφής.
▪ η επιστροφή να πραγματοποιείται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής.
▪ το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί.
▪ το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (ΔΑ, Απ. Λιανικής).

Ως αποδεικτικό στοιχείο της οφειλής του καταστήματος για το ποσό του επιστρεφόμενου εμπορεύματος ο πελάτης διατηρεί την απόδειξη του ταχυδρομείου που τα έστειλε.


Εάν το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου. 
Σε διαφορετική περίπτωση το κόστος επαναποστολής επιβαρύνει εξ’ολοκλήρου την ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ για μια μόνο φορά για αποστολές ΕΝΤΟΣ Ελλάδος – για επαναποστολή στο εξωτερικό η χρέωση βαρύνει τον πελάτη.

Επιστροφή / Αλλαγή Ελαττωματικών Προϊόντων
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ πουλήθηκαν προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας ή από λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π. τότε αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της αντικατάστασης καθώς επίσης και τα έξοδα επαναποστολής.
Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης του προιόντος λόγω εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΕ θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας αποστείλει Απόδειξη Επιστροφής Λιανικής και πιστωτικό κουπόνι ισχύος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του και ίδιας αξίας με το προς επιστροφή προιόν, για μελλοντική αγορά κατάστημα μας στην οδό Πατησίων 18 ή από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οι όροι επιστροφής παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς που προαναφέραμε. 

10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να ακυρώσετε ή να μετατρέψετε την ποσότητα που είχατε επιλέξει.
2. Με βάση το Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3587/2007, ο καταναλωτής έχει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει εάν έχει κάνει αγορές εξ αποστάσεως χωρίς να αναφέρει τους λόγους και με μοναδική επιβάρυνση τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος. Ο προμηθευτής από την πλευρά του οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε από τον καταναλωτή ότι υπαναχωρεί.

11. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι τρόποι πληρωμής είναι:
· Με Πιστωτική Κάρτα VISA ή MASTERCARD οποιασδήποτε τράπεζας. 
· Με Αντικαταβολή Μετρητοίς, ο πλέον παραδοσιακός τρόπος πληρωμής όπου το αντίτιμο πληρώνεται κατά την στιγμή της παραλαβής από το ταχυδρομείο.
· Με κατάθεση εμβάσματος σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς της ΑΦΟΙ Θεοδώρου ΕΠΕ:

ALPHA BANK: 415002002002347 (IBAN) GR23 0140 4150 4150 0200 2002 347
ΕΘΝΙΚΗ:     12947069865     (IBAN) GR25 0110 1290 0000 129 470698 65
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:   5028064493159   (IBAN) GR92 0172 0280 0050 2806 4493 159

Οι παραγγελίες εκτός Ελλάδος ΚΑΙ Κύπρου δεν παραδίδονται με αντικαταβολή.

12. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ / ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ολοκλήρωση παραγγελίας:
Με το που ολοκληρώνεται η παραγγελία, σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα «Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.theodoroushoes.gr. Η παραγγελία σας υποβλήθηκε επιτυχώς και θα σας αποσταλεί με email» 

Για αποστολές εντός Ελλάδος οι παραγγελίες σας ΔΕΝ επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής.
Για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου η χρέωση αναφέρεται σε ειδικό πίνακα.
Για την Ελλάδα ο χρόνος παράδοσης είναι 1-2 εργάσιμες ημέρες στον χώρο του πελάτη μέσω των ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΤΑ ή στο τοπικό κατάστημα των ΕΛΤΑ. Για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου απαιτούνται 5-7 ημέρες με πιθανότητα επιμήκυνσης αναλόγως του τελωνειακού καθεστώτος που διέπει την κάθε χώρα.

Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς. 

Καθυστέρηση παραγγελίας
Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
1.Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας
2.Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.